آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

آگهی مزایده خودرو سواری سمند x7 آبی متالیک اسناد رسمی رفسنجان

کد مزایده : 103784
متن مزایده

مزایده خودرو سواری سمند آبی متالیک در کرمان

طبق نظر کارشناس رسمی وضعیت فنی خودرو :

آج لاستیکها در مجموع 80% ، دور رنگ ، رنگ سوخته اما فابریک ، به علت نبودن سویچ آزمایش موتور و گیر بکس مقدور نبوده وضعیت بیمه مشخص نمی باشد به مبلغ 2,300,000,000 ریال (دو میلیارد و سصیصد میلیون ریال) ارزیابی شده است.خودرو متعلق به تورج صفاریان می باشد مزایده آن از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1403/04/06 در محل اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان واحد اجرا واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی از طریق مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده (10%) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است،برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج (5) روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230,000,000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/06 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سایپا141 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1383 در استان کرمان

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 69/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند، تیپ: X7 به رنگ نقره ای مدل 1383

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده پژو 405 gli ، کاربری: سواری ، پلاک 45-213 الف 12

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 gli پلاک 45-214 الف 12 در استان کرمان

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 gli پلاک 45-216 الف 12

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 405 gli ، کاربری: سواری ، پلاک 45-593 الف 18

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار