آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده ام وی ام : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1397

کد مزایده : 103425
متن مزایده

سواری ام وی ام / تیپ  315H new/ مدل خودرو 1397/رنگ خودرو  خاکستری

کارشناسی خودرو

/نوع سوخت  بنزین/اطاق بدنه  بدون رنگ میباشد/ وضعیت موتور مطلوب/ گیربکس سالم/دیفرانسیل  سالم/بیمه دانا / وضعیت تایرها  در حد استاندارد

جزئیات مزایده ام وی ام : رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1397

با مشخصات ذیل و ارزش پایه 4/200/000/000 ریال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان میتوانند در تاریخ تعیین شده پیشنهاد خود را اعلام و 10درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به سپرده واریز نمایند . بدیهی است پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت به عنوان برنده شناخته شده ، وجوه اخذ شده از سایرین به حساب ایشان عودت و به برنده یکماه فرصت داده خواهد شد تا کل مبلغ را بپردازد . در صورت عدم پرداخت مابقی وجه یا انصراف  از سپرده وی هزینه های مزایده کسر و مابقی به صندوق دولت واریز خواهد شد .مزایده به صورت حضوری در روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 ساعت 9 لغایت 10 صبح در شعبه چهار دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بناب برگزار خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 420/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/21 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه