آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده ام وی ام 315 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1391

کد مزایده : 108264
متن مزایده
یکدستگاه سواری ام وی ام 315 سفید رنگ به شماره انتظامی 231 ل 58 ایران 38 مدل 1391 می باشد با عنایت به ارزیابی انجام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و باتوجه به وضعیت ظاهری طبق نظریه کارشناسی مورخ 1403/01/31 ،در حال حاضر ارزش پایه خودرو فوق به مبلغ 2/300/000/000 ریال معادل دویست و سی میلیون تومان تعیین می گردد.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/05/03 (1 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو: پراید مدل: 1379 رنگ: سبز یشمی

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 70/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو پارس در استان: البرز

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 220,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید در استان البرز مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو ام وی ام 530 مدل 1393

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: 320/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید131 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1395

  مهلت شرکت در مزایده : 26 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو 206 مدل 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان