آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو ال نود رنگ سفید مدل 1396

کد مزایده : 104184
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری ال نود سیستم رنو تیپ تندر 90+MT مدل1396 به رنگ سفید شیری روغنی شماره شاسی NAALSRALDHA300134 و شماره موتور100014021RR205781 VIN: IRFC96173QY300134 و شماره بدنه: 00HA300134 به پلاک ایران18-173ط23

کارشناسی خودرو

که طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1403/02/22 وضعیت ظاهری و فنی خودرو شامل اتاق و بدنه- لاستیک هفتاد درصد است بیمه نامه تا تاریخ 1403/08/29اعتبار دارد، موتور روشن و به نظر سالم (البته جهت تشخیص دقیق نیاز به بازدید در تعمیرگاه مجاز) و گلگیر عقب راست خوردگی جزئی دارد ، شیشه ها سالم ، سپرها سالم ، داشبورد سالم ، صندلی ها سالم برف پاک کن دارد به مبلغ 6/500/000/000ریال(شش میلیاردو پانصد میلیون ریال)ارزیابی گردیده است

جزئیات مزایده خودرو ال نود رنگ سفید مدل 1396

از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 در اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه بالا، نبش بلوار غنی زادیان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان طبقه اول به فروش می رسد. مزایده از مبلغ6/500/000/000ریال(شش میلیاردو پانصد میلیون ریال)شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده میباشد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد؛


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 650/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سوزوکی گراند ویتارا ، کاربری: سواری ، مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پژو 405 رنگ: مشکی مدل: 1381

  مهلت شرکت در مزایده : 25 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه وانت دوکابین به پلاک 18 -462 الف 13

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو سمند به پلاک 18 -751الف 11

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سواری خودرو: سمند ef7 مدل: 1403

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 200,000,000 تومان

 • مزایده خودرو سواری وانت پیکان ، مدل 1388 کاربری سواری ، مدل 1388 رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 22 روز

  قیمت: 110,000,000 تومان