آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو ال 90 پلاک خودرو: 585ق26 ایران 45

کد مزایده : 104668
متن مزایده
فروش یک دستگاه سواری ال 90 شماره انتظامی 585ق26 ایران 45

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: تماس با مزایده گذار
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/31
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه