آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری پراید رنگ: سفید

کد مزایده : 105078
متن مزایده
یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 55ی741 ایران 25

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 150/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/04
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/28 (3 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه