آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری پژو 206 به رنگ قهوه ای مدل 1388

کد مزایده : 103556
متن مزایده

یک دستگاه خودروی پژو 206به شماره انتظامی 25 ص 841 ایران 52 مدل 1388 قهوه ای متالیک

کارشناسی خودرو

به شرح نظریه کارشناسی پیوست کارشناسی و به مبلغ 2.050.000.000 ریال ارزیابی شده و قرار است

جزئیات مزایده خودرو سواری پژو 206 به رنگ قهوه ای مدل 1388

از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1403.03.30از ساعت 09:00 الی 11:00 صبح در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی سایت ستاد ایران در قسمت مزایده های حراج دستگاه های اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضائیه به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. در راستای اجرای قانون اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد قیمت مقرر در مواد (73)تا(75) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده است واریز نمایند در این صورت نیازی به پرداخت بهاء موضوع ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی نیست در صورتی که برنده مزایده در موعود مقرر بقیه بهاء اموال را نپردازد تضمین نقدی به نفع دولت ضبط می شود و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضائیه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضائیه) در سایت ستاد مراجعه نموده و همچنین با شماره 1456 تماس حاصل نمایند.کلیه هزینه ها از جمله هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.مزایده مطابق مقررات مواد 113 الی 145 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت مقررات حاکم بر سامانه ستاد برگزار خواهد شد.مطابق قانون اجرای احکام محکوم علیه حق شرکت در مزایده را ندارد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 205/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده: وانت مزدا دو کابین مدل: 89

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سپند پی کی ، پلاک: 96 د564 ایران52 ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دوو سیلو ، کاربری: سواری ، مدل: 1381

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 110,000,000 تومان

 • مزایده یک دستگاه خودرو آر دی سال 1383 رنگ سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 65/000/000 تومان