آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سیتروئن زانتیا ، رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، سال: 1384

کد مزایده : 102576
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن زانتیا به شماره پلاک انتظامی 598 ج 25 ایران 91 شماره موتور 00509510 شماره شاسی1512284132921 S رنگ خاکستری مدل 1384

کارشناسی خودرو

، اتاق: در بر اثر شرایط جوی رنگ رفتگی دارد، موتور خاموش، گیربکس و دیفرانسیال: وضعیت نامعلوم، شیشه ها سالم، تزئینات داخلی: نیاز به تودوزی دارد، لاستیکها فرسوده، باطری باید تعویض گردد و فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد. قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 2/700/000/000 ریال معادل دویست و هفتاد میلیون تومان برآورد قیمت مزایده اعلام می گردد

جزئیات مزایده خودرو سیتروئن زانتیا ، رنگ: خاکستری ، کاربری: سواری ، سال: 1384

و این اجرا قصد دارد در روز چهارشنبه مورخ 1403/03/23 رأس ساعت 8 الی 12 صبح از طریق مزایده عمومی مال مورد مزایده فوق الذکر را به فروش برساند. مزایده از قیمت ارزیابی شده اعلامی، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس اینترنتی ستاد ایران به شماره حراج 3003108769000001 شروع می شود، طالبین و خریداران محترم می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده از مورد مزایده (واقع در پارکینگ شهروند قزوین) با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند و خریدار می بایستی بدوا 10 درصد قیمت کارشناسی مندرج در متن آگهی مزایده را به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید و الباقی را ظرف مهلت یک ماه به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم تقاضای انتقال سند را نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. در صورتیکه خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به شماره حساب اعلامی واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید 10% پرداختی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و تشریفات مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 270/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو نیسان رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو پارس ، مدل: 1396 ، خاکستری ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 306,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید در استان: قزوین

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: 75/000/000 تومان

 • مزایده کوئیک ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: 395,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس به رنگ خاکستری مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 340/000/000 تومان