آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو: لندکروزر رنگ: سفید

کد مزایده : 108134
متن مزایده
خودرو تویوتا لندکروزر سواری شاسی بلند سفید رنگ گیربکس دستی مستعمل بشماره پلاک جعلی 83ب762 ایران 84 – خودرو به شرط روئیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می گرددو این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی وسایل نقلیه تحویلی ندارد ودر صورت عدم روئیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود پرداخت کلیه هزینه های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نظیر 9در صد مالیات بر ارزش افزوده ومالیات شماره گذاری و نقل وانتقال ومالیات رتبه بندی انرژی و مالیات سبز و سایر مالیات و عوارض متعلق و همچنین هزینه شماره گذاری پلیس راهور و هزینه های بیمه ای و اسقاط و 10درصد ارزش گمرکی خودرو برعهده خریدار می باشدپرداخت هزینه های کارشناسان رسمی ،انبارداری وحسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه های ترخیص برعهده سازمان می باشد

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 9,000,000,000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/28 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه