آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1393 پلاک: 816 ق 81 ایران 91

کد مزایده : 103415
متن مزایده

یکدستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 816 ق 81 ایران 91 مدل 1393

کارشناسی خودرو

-برابر نظریه کارشناس منتخب خودرو مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد.قیمتی که مزایده از آن شروع می شود: حسب نظریه کارشناس منتخب ارزش تقریبی مال معرفی شده عبارت است از به مبلغ 2/000/000/000ریال (دویست میلیون تومان)

جزئیات مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1393 پلاک: 816 ق 81 ایران 91

.ساعت و مورخه و روز مزایده: روزدوشنبه مورخ 1403/04/04 از ساعت 10 الی 11-محل انجام مزایده :جعفرآباد -واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش جعفرآبادقیمت پایه از بهاء ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و برنده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت مابقی مانده ثمن معامله اقدام نماید.در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدیدخواهد شد.طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به شعبه اجرای احکام دادگاه جعفرآباد مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 200/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/04 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده دستگاه خودرو GLXI پراید صندوق دار رنگ نوک مدادی

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید صبا ، رنگ قرمز

  مهلت شرکت در مزایده : 21 روز

  قیمت: 105,000,000 تومان

 • مزایده پژو تیپ: 206SD.TU5 سفید – مدل 1397

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 463/000/000 تومان

 • مزایده پژو 405GLXi ، کاربری: سواری ، رنگ: کرم بژمتالیک ، مدل: 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 180/000/000 تومان

 • مزایده سمند تیپ LX سواری سال 1398 رنگ سفید در استان اردبیل

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 440/000/000 تومان