آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید به مدل 80

کد مزایده : 108267
متن مزایده
یک دستگاه خودرو پراید مدل 80 به شماره موتور208957وشماره شاسی12280691846 وضعییت سیم کشی :سالم موتورروشن وضعیت لاستیک جلو عقب دارای عاج 45% دروضعیت ظاهری اتومبیل کامل رنگ وازقسمت شاسی جلو راست تا ستون وسط تصادفی و دارای جوشکاری میباشد

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 45/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/05/01 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه