آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید در استان: سیستان و بلوچستان

کد مزایده : 108132
متن مزایده
سواری پراید بشماره انتظامی 54ص699 ایران 95 بدنه خودرو فوق دارای پوسیدگی و ضربه می باشد و لاستیکها فرسوده می باشد.چراغ جلو و عقب شکسته و شیشه جلو شکسته است.هزینه نگهداری در پارکینگ 17300000 ریال و هزینه حمل با جرثقیل 26000000 ریال که جمعاً 43300000 ریال است که به عهده خریدار می باشد.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 80/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/20
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/28 (3 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه