آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو پراید – مدل 1394 خاکستری

کد مزایده : 103601
متن مزایده

یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1394 رنگ خاکستری به شماره انتظامی284 ج44 ایران 96 به شماره موتور5358881 شماره شاسی 3415061

کارشناسی خودرو

برابر گزارش کارشناس وارده به شماره 140205029115014289 مورخ 1402/12/15 خودروی مورد بازداشت به مبلغ 2/190/000/000 ریال( دویست و نوزده میلیون تومان)ارزیابی گردید و وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه به شرخ ذیل : 1-وضعیت اتاق و بدنه سالم بوده 2-وضعیت تزئینات و تجهیزات مطلوب می باشد3-وضعیت فنی موتور و گیربکس مطلوب ارزیابی می شود4-سیستم جلوبندی و تعلیق مطلوب است 5-بیمه نامه شخص ثالث تا مورخه 1403/03/17 اعتبار دارد6-وضعیت 4حلقه لاستیک نیز از آج کافی برخوردار می باشد 7-درصد استهلاک 20درصد می باشد 8-طی بررسی بعمل آمده اصالت خودرو مورد تائید می باشد. باتوجه به شرایط اعلام شده در بند دوم میزان کارکرد خودرو موصوف و سایر شرایط تاثیرگذار در قیمت گذاری بدون درنظر گرفتن مبلغ خلافی و( بیمه و …)قیمت پایه کارشناسی شده برای وسیله فوق الذکر مبلغ 2/190/000/000 ریال معادل 219/000/000 تومان کارشناسی می گردد .

جزئیات مزایده خودرو پراید – مدل 1394 خاکستری

مزایده بصورت حضوری راس ساعت 9 صبح الی12ظهر روزیکشنبه سوم تیرماه ماه سال یک هزار و چهارصد وسه هجری شمسی(1403/04/03)روز واقع در شاهرود برگزار می گردد.که مورد مزایده فوق درقبال قسمتی از مطالبات بستانکار و هزینه های اجرائی نقدا به فروش می رسد.نیم عشر اجرائی و حق مزایده نیز نقدا وصول می گردد.مزایده خودروی سواری از مبلغ2/190/000/000 ریال( دویست و نوزده میلیون تومان) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی ازطرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است وخریداران و یا نماینده قانونی آنها می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر (از ساعت9صبح الی ساعت12همان روز)ضمن واریز ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی خودرو 219/000/000 ریال به حساب سپرده ثبت شاهرود واحد حسابداری وارائه فیش واریزی در محل برگزاری مزایده حاضر و مبلغ پیشنهادی خود را به مبلغ حداقل مبلغ پایه مزایده به مامور اجرا کتبا تسلیم نمایند برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نموده و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . و نیم عشر اجرائی مورد مزایده به مبلغ 109/500/000 ریال و حق المزایده مورد مزایده به مبلغ 131/400/000 ریال می باشد.ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و چنانچه هزینه های فوق توسط بستانکار پرداخت گردد به طلب وی اضافه می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 219/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/03 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سواری پراید ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: 110/000/000 تومان

 • مزایده پیکان وانت مدل: 1388 با کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: 115,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 GLX ، مدل: 1385 ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو اطاق بار (کفی) نیسان در استان: سمنان

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سواری پژو 405 GLX ، مدل 1385 کاربری سواری ، مدل 1385

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو: h30 کراس مدل: 1396 رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 479,200,000 تومان