آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو: پژو 405 – رنگ: خاکستری مدل: 94

کد مزایده : 104452
متن مزایده

یک دستگاه پژو 405 مدل 94 به رنگ خاکستری و شماره انتظامی 588ل22ایران 38 و شاسی NAAMO1CE2FK505400 و شماره موتور 124K0645619

کارشناسی خودرو

که بدنه بدون تصادف و کاملا رنگ خودرو دچار آفتاب سوختگی شده و لاستیک ها فرسوده و تودوزی در حد مدل میباشد. ارزش پایه این دستگاه با توجه به وضعیت موجود مبلغ 1/900/000/000 ریال معادل یکصد و نود میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

جزئیات مزایده خودرو: پژو 405 – رنگ: خاکستری مدل: 94

در تاریخ 1403/04/11ساعت 8 الی 8:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد . مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید .طبق ماده 129 قانون اجرا احکام مدنی در صورتی پرداخت بهای اموال به وعده قرار گیرد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد ، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .ضمناً طالبین می توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 190/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/30
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/11 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سواری کامیونت ون ، مدل 1386 کاربری سواری ، مدل 1386 رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو کامیونت کمپرسی ، مدل 1388 کاربری سواری ، مدل 1388 رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 220/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو بکهولودر رنگ زرد

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 450/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری کامیونت ون نیسان ، مدل 1386 کاربری سواری ، مدل 1386 رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 240/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری کامیونت ون ، مدل 1388 کاربری سواری ، مدل 1388 رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 270/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پژو 405 ، مدل 1390 کاربری سواری ، مدل 1390 رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 200/000/000 تومان