آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو وانت مزدا به مدل 1370

کد مزایده : 103550
متن مزایده

یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل 1370 موتور 1600 با شماره انتظامی 62 ب 992 ایران 65

کارشناسی خودرو

رنگ فیروزه ای متالیک موتور سالم لاستیک ها حدودا 50 درصد روکش صندلی پارچه معمولی بدنه دارای خوردگی و صافکاری  خط و خش و فرورفتگی های جزئیخودرو در پارکینیگ خاتم است.قیمت 1/600/000/000 ریال

جزئیات مزایده دستگاه خودرو وانت مزدا به مدل 1370

لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه نظریه کارشناسی و اموال مذکور و بازدید از آن  پیشنهاد خود را تا قبل از روز  دوشنبه مورخ  1402/03/21ساعت 10:00 صبح به دفتر اجرای احکام شعبه ارسال نمایند و بایستی 10درصد قیمت کارشناسی شده( جهت دریافت مبلغ و شناسه واریز به این اجرا مراجعه نمایید  ) ومابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد 10درصد قیمت کارشناسی و بعد از ساعت 10 صبح  ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.ضمناً جهت شرکت در مزایده ثبت نام ثنا الزامی است.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 160/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/21 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده سایپا141 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1383 در استان کرمان

  مهلت شرکت در مزایده : 16 روز

  قیمت: 69/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند، تیپ: X7 به رنگ نقره ای مدل 1383

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده پژو 405 gli ، کاربری: سواری ، پلاک 45-213 الف 12

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 gli پلاک 45-214 الف 12 در استان کرمان

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 gli پلاک 45-216 الف 12

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو 405 gli ، کاربری: سواری ، پلاک 45-593 الف 18

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار