آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید مدل 1388

کد مزایده : 103557
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پراید دو گانه سوز سفید رنگ با مدل 1388 بشماره انتظامی ایران43-442 -ی-89

کارشناسی خودرو

فنی دارای مشخصات زیر می باشد : خودرو سواری پراید دوگانه سوز سفید رنگ با مدل 1388 بشماره انتظامی ایران43-442 -ی-89 -شماره شاسیS1412288396113شماره موتور 3257352 ، متوقف در پارکینگ فتح سپاهان زازران ، بازدید به عمل آمد در بازدید فنی از خودرو پهلوی سمت راست سرتاسر تصادفی و نیاز به صافکاری دارد فاقد سپر جلو و جلو پنجره و چراغ های پارک گلگیر عقب چپ دارای خوردگی و آبرنگ ، ضبط شکسته فاقد دریچه هوا سرشاسی جلو سمت راست خوردگی و جوشکاری ، درب صندوق باز نشد و داخل صندوق رویت نگردید از جمله وجود کپسول گاز گلگیر جلو چپ خوردگی و پوسیدگی دارد لبه کاپوت دارای ضربه ، شیشه جلو شکسته پارکاب راست خوردگی ،تودوزی و داشبورد مستعمل رینگ معمولی، لاستیکها فرسوده ، شرایط فنی موتوری و گیربکس با توجه به فقدان کلید و فرسوده بودن باطری و قفل فرمان امکان آزمایش مکانیکی فراهم نگردید (موتورخاموش) وطبق اعلام بستانکار خودرو دارای سابقه بیمه شخص ثالث می باشد ولی از میزان کارکرد آن اطلاعی در دست نیست لذا با توجه به مدل و وضعیت ظاهری آن قیمت پایه جهت فروش در مزایده توسط کارشناس رسمی به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان ارزیابی وبرآورد شده است

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید مدل 1388

طبق اعلام نظرکارشناس رسمی دادگستری خودرومذکور از نظر ، از ساعت 9 الی 12 روزیک شنبه مورخ1403/03/27 درمحل اداره ثبت اسناد واملاک فلاورجان واقع در فلاورجان خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی از طریق مزایده وحضوری به فروش می رسد. ومزایده از مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان قیمت ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و شرکت در جلسه مزایده وفق ماده 136 اصلاحی آئین نامه اجرا منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده وبرنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه دولت واریز خواهد شد وحق مزایده که عبارتست از 6% قیمت نهائی واگذاری مورد مزایده بصورت نقدی وعلاوه بر قیمت پایه مزایده وحق الاجرا که عبارتست از پنج در صد مبلغ مزایده از برنده مزایده وصول خواهد شد واز کل طلب کسر خواهد گردید و کلیه هزینه های قانونی اعم از حق پارکینگ وخلافی اتومبیل وغیره به عهده برنده مزایده است و نیم عشراجرائی و تفاوت مبلغ پایه مزایده ظرف مهلت مقرر وصول خواهد شد وچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. لذا این آگهی علاوه بر سایت اگهی های سازمان فقط یک نوبت در روزنامه یاقوت وطن درج و منتشر می گردد لازم به ذکر است اتومبیل مورد مزایده در پارکینگ فتح سپاهان زازران متوقف می باشد لذا علاقه مندان می توانند فقط یک روز قبل از جلسه مزایده به محل پارک خودرو مورد نظر مراجعه واز آن بازدید بعمل آورند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 100/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/27 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو: ام.وی.ام تیپ x33 مدل: 1391 رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 430/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید در استان اصفهان رنگ:نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت دوکابین مزدا 2000BI ، نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1392

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو پارس TU5 ، خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند LX ، کاربری: سواری ، استان: اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند سورن ، کاربری: سواری ، استان: اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار