آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پراید دوگانه مدل 1387

کد مزایده : 108364
متن مزایده
پراید دوگانه مدل 1387

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 149,000,000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/05/15 (13 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه