آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1392 رنگ خودرو سفید

کد مزایده : 103064
متن مزایده

یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ مدل 1392 دوگانه سوز(بنزین وگاز سی ان جی) به شماره انتظامی59-937د64

کارشناسی خودرو

یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ مدل 1392 دوگانه سوز(بنزین وگاز سی ان جی) به شماره انتظامی59-937د64 به مالکیت مورث محکوم علیهم(مرحوم سیدعباس میرآئیز) می باشد، ظرفیت:5نفر ،تعدادسیلندر:4 تعداد محور :2 تعدادچرخ:4 ،لاستیک دارای عاج وسالم می باشد، موتور سالم،صندلی سالم، بدنه سالم،باطری دارد، دارای بیمه تا تاریخ 1403/02/09 می باشد،خلافی ندارد،که پس از کارشناسی به مبلغ 3/000/000/000 ریال(سه میلیاردریال) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جزئیات مزایده دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1392 رنگ خودرو سفید

-زمان مزایده : مورخ 1403/03/30ساعت 10:00الی 11:00 صبح.-مکان مزایده :دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان.شرایط مزایده)-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید.-رنده مزایده می بایست 10% مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب  سپرده دادگستری واریز وقبض آن راتسلیم دفتر شعبه نمایند درغیر این صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی10% سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شد.-طالبین خرید می توانندپنج روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از خودروی توقیف شده بازدید نمایند.-تحویل خودرو پس از تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود. درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسولیتی دررابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.- کلیه هزینه های نقل انتقال خودرو وهزینه دفترخانه بر عهده برنده مزایده است.-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.-خریداران برای شرکت در جلسه باید ده درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آن ویا چک سبز را ارائه نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 300/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/13
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/30 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو پژو پارس در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند ، کاربری: سواری ، در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید 132 در استان: گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو سوزوکی ، تیپ : گرند – ویتارا مدل 2007

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: 900/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت بار نیسان سال 85 رنگ آبی در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 280/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس در استان: گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار