آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده دستگاه وانت پیکان تیپ 1600-OHV در استان: یزد

کد مزایده : 103561
متن مزایده

یک دستگاه خودرو وانت پیکان تیپ 1600-OHV رنگ سفید مدل 1386 شماره شاسی 31647217 شماره موتور11486052918 و به شماره پلاک انتظامی ایران 54-138 د 34

کارشناسی خودرو

سپرعقب ضرب دیدگی ، درب اتاق عقب پارگی داشته و جوشکاری شده ، گلگیر عقب راست زخمی و خراشیدگی رنگ ، آینه راست شکسته ، درب جلو راست زخمی و رنگ پریدگی ، گلگیر جلو راست رنگ شده و ضرب دیدگی و رنگ پریدگی دارد، چراغ راهنمای جلو راست شکسته ، سپر جلو ضرب دیدگی و فرورفتگی ، براکت سپر جلو چپ شکسته ، سینی پشت سپر جلو پوسیدگی و ضرب دیدگی ، گلگیر جلو چپ رنگ شده و فرو رفتگی و خراشیدگی رنگ دارد، شیشه جلو شکسته ، درب موتور رنگ دارد ، درب جلو چپ ضرب دیدگی و فرو رفتگی ، گلگیر عقب چپ ضرب دیدگی و فرو رفتگی و خراشیدگی ، فاقد آفتابگیر شاگرد ، تو دوزی صندلیها پاره است ، موتور روغن سوزی جزئی دارد لاستیکهای جلو 50% سالم و عقب 40% سالم و دوگانه سوز می باشد. خودرو فوق به موجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1.580.000.000 ریال ارزیابی گردیده

جزئیات مزایده دستگاه وانت پیکان تیپ 1600-OHV در استان: یزد

در روز سه شنبه مورخ 1403/03/29 از ساعت 9 الی 12 ظهر به قیمت پایه در قبال قسمتی از طلب ، خسارات متعلقه ، هزینه اجرایی و حق مزایده در محل استقرار خودرو مذکور واقع دریزد شهرک رزمندگان پارکینگ یاس به مزایده گذاشته می شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد . ضمنا هزینه تعویض پلاک وانتقال سند و خلافی وپارکینگ وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود. برابر ماده 136 اصلاحی آئین نامه اجرایی اسناد رسمی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. تاریخ انتشار :1403/03/17


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 158/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/29 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده دستگاه خودرو جک به رنگ سفید مدل 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 440/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند رنگ نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 23 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 21ج123 ایران54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان سواری 1600 پلاک 22ج281 ایران 54 مدل 81

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23ب676 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پیکان وانت 1600 پلاک 23د561 ایران 64 مدل 80

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار