آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده رنو پی کی مشکی – مدل 1384

کد مزایده : 108274
متن مزایده
یک دستگاه خودرو سواری رنو پی کی مدل 1384 به رنگ مشکی به شماره انتظامی 833 د 75 ایران 12به مشخصات دور تادور بدنه اتاق دارای سابقه تصادف و رنگ شدگی است و لاستیک ها معمولی و داشبورد سالم و تودوزی فرسوده و شیشه ها سالم است بررسی و وضعیت فنی موتور و جلو بندی و گیربکس و غیره به دلیل عدم دسترسی به سوئیچ امکان پذیر نبوده بیمه شخص ثالث نامشخص می باشد و به مبلغ 630/000/000 ریال معادل شصت و سه میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 63/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/05/08 (6 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه