آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده لیفان تیپ 620 سی سی 1800 – مدل 1392

کد مزایده : 104676
متن مزایده
 مزایده فروش یکدستگاه سواری لیفان تیپ 620 سی سی 1800 مدل 1392 به رنگ آلبالویی به مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 295/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/31
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه