آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده هاچ بک سیستم پژو تیپ 206 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1389

کد مزایده : 102395
متن مزایده
سواری سیستم هاچ بک سیستم پژو تیپ 206 شماره شاسی NAAP03ED1AJ105275 شماره موتور 14188071407 شماره بدنه 00AJ105275 نوع رنگ روغنی رنگ اصلی سفیدبه شماره انتظامی ایران 79 171ل61مدل ساخت 1389

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی خودروی بازداشتی عبارت است از اینکه: اتاق قسمت عقب ضربه دارد رکاب چپ ودرب صندوق عقب و گیلگیر عقب راست و چپ صافکاری و بتونه رنگ دارد گیلگیر جلو چپ رنگ رفتگی دارد و موتور مستعمل کارکرد موتور 418744کیلومتر و دارای ضبط و پخش و لاستیک جلو 55%و عقب 45%و به مبلغ 2/350/000/000ریال (دومیلیارد و سیصدو پنجاه میلیون ریال) ارزیابی شده است

جزئیات مزایده هاچ بک سیستم پژو تیپ 206 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1389

و در جلسه مزایده ای که در روز یکشنبه مورخ 1403/3/27از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی قزوین به آدرس قزوین خیابان پادگان نبش کوچه شهید زاکانی برگزار می گردد، بفروش می رسد. مزایده از مبلغ پ2/350/000/000ریال ، بهای ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد. شرکت در مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند، مبلغ قابل استرداد نبوده به حساب خزانه واریز خواهد شد. این آگهی پس از تایید نهایی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.ضمناً برابر ماده 39 مکرر آئین نامه اجرا در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید، این زمان برای واحدی تولیدی تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 235/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/10
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/27 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو نیسان رنگ آبی

  مهلت شرکت در مزایده : 2 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده پژو پارس ، مدل: 1396 ، خاکستری ، کاربری سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 306,000,000 تومان

 • مزایده خودرو پراید در استان: قزوین

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: 75/000/000 تومان

 • مزایده کوئیک ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 8 روز

  قیمت: 395,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس به رنگ خاکستری مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: 340/000/000 تومان