آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده ون کاروان مسافربری نوک مدادی – مدل 1384

کد مزایده : 108270
متن مزایده

یک دستگاه ون کاروان مسافربری به رنگ نوک مدادی مدل 1384 به شماره راهور 24 ایران 353 ن 37 به شماره شاسی PL147A10575 و شماره موتور با تمام متعلقات و منصوبات  وضعیت ظاهر ی خودرو به خاطر نبود سویچ در پارکینگ وضعیت عملکردی نامشخص اما ظاهر و بدنه خودرو در حد متعارف مدل 1384 مواضعی از خودرو از جمله اتاق قطعات بدنه تمام رنگ و از نواحی درب های راست و گلگیر چپ و راست کوبیدگی محرز و اکثر قطعات بدنه بتونه کاری و ترک دار مشاهده گردید و قطعاتی از اتاق جلو پوسیدگی و رنگ و رو رفته می باشد شیشه جلو ترک دار و شکسته می باشد و وضعیت آج تایر ها جلو 10 درصد و عقب 20 درصد وضعیت بیمه نامه شخص ثالث نا مشخص دو فقره پلاک انتظامی منصوب به جلو عقب خودرو مشاهده گردید .

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 195/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/04/21
مهلت شرکت در مزایده: 1403/05/10 (8 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه