آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده پراید 131 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1396

کد مزایده : 103422
متن مزایده

یکدستگاه سواری پراید 131 بشماره انتظامی 525 ج 44 / 67 مدل 1396 ( نود و شش ) برنگ سفید و بشماره شاسی موتور5930047-1037814

کارشناسی خودرو

بازدید فنی بعمل آمد خوردگیها و رنگ شدگیهای مختصر اطراف و در قسمت بالای ستون عقب راست مشاهده گردید (مدت اعتبار بیمه مشخص نیست ) با توجه به وضعیت موجود خودرو موضوف و قیمت های معمول در بازار خرید و فروش در حال حاضر .قیمت پایه  برای فروش از طریق مزایده در حدود مبلغ دویست و سی میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد .

جزئیات مزایده پراید 131 ، کاربری: سواری ، رنگ: سفید ، مدل: 1396

در تاریخ 1403/4/4 از ساعت 800 الی 1100 صبح به صورت غیر حضوری در سامانه ستاد به نشانیwww.setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)در قسمت مزایده های حراج دستگاه های اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضائیه به فروش می رسد.قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایندفروخته خواهد شد،دراجرای قانون بودجه1402 اشخاص(محکوم له وشریک ملک مشاعی نیزمشمول پرداخت 10 درصد می شوند)برای شرکت درمزایده وارائه پیشنهادقیمت بایدده درصد قیمت کارشناسی مال که همان مبلغ پایه مزایده می باشدرابه عنوان تضمین نقدی شرکت درمزایده،به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)مشخص شده است تسلیم نمایندوپس ازانجام مزایده برنده مکلف است حداکثرتا یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمایددرغیراین صورت 10 درصداولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضاییه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضاییه)در سایت ستاد مراجعه نموده و همچنین با شماره 1456 تماس حاصل نمایند. پرداخت کارمزد مزایده – تعرفه سامانه ستاد- بر عهده خریدار می باشد


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 230/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/04 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو: ام.وی.ام تیپ x33 مدل: 1391 رنگ: سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 14 روز

  قیمت: 430/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید در استان اصفهان رنگ:نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 15 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو وانت دوکابین مزدا 2000BI ، نقره ای ، کاربری: سواری ، مدل: 1392

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو پارس TU5 ، خاکستری ، کاربری: سواری ، مدل: 1393

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند LX ، کاربری: سواری ، استان: اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده سمند سورن ، کاربری: سواری ، استان: اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار