آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده X22 MVM مدل 1399

کد مزایده : 104678
متن مزایده
خوردو X22 MVM مدل 1399 به رنگ سفید بمبلغ 7.600.000.000 ریال

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 760,000,000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/31
مهلت شرکت در مزایده: 1403/04/24 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه