سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده برليانسH330AT ، کاربری: سواری ، رنگ: مشکی ، مدل: 1395

کد مزایده : 98634
شهر: لواسان کوچک
متن مزایده

يك دستگاه اتومبیل سواری برليانسH330AT مدل 1395برنگ مشکي 4 سلیندر به شماره انتظامی 629ه77ايران99وبه شماره موتور 066332وبه شماره شاسی1012650

کارشناسی خودرو

طبق نظر كارشناس رسمي ” مورخه 1402/9/14در لحظه بازدید مشاهده شداز لحاظ فنی شامل موتور- گیربکس -ديفرانسيل در وضعيت خاموش بازديد ودر حد مدل در نظر گرفته مي شود لیکن از لحاظ بدنه واتاق داراي خوردگي ورنگ است وداشبورد وصندلي وتودوزي سالم مي باشد وتايرها 50درصد بود که به مبلغ 4/200/000/000 ریال ( چهار ميلياردودويست ميليون ریال) ارزیابی گردید

جزئیات مزایده برليانسH330AT ، کاربری: سواری ، رنگ: مشکی ، مدل: 1395

مزایده از ساعت 9 الي 12روزچهارشنبه مورخ1403/2/19 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 4/200/000/000ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد لازم به ذكر است (شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 درصد48 ساعت اداری قبل ازشروع مزایده از طریق pcposو72ساعت اداری قبل از شروع مزایده از طریق سیستم بانکی از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.وکليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است ونيم عشر وحق مزايده نقدا وصول خواهد شدضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده تجدید می گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 420/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/02
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مزایده وانت پراید 151 ، مدل: 1395 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 7 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مزایده دستگاه خودرو مزدا n3 مدل 1389 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 642/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو ، تیپ : 206 مدل 1385 رنگ خودرو نقره ای

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 145/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سواری پژو ، تیپ : 206 ، مدل 1387 کاربری سواری ، مدل 1387 رنگ خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 230/000/000 تومان

 • مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

  مهلت شرکت در مزایده : 10 روز

  قیمت: 140/000/000 تومان

 • مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

  مهلت شرکت در مزایده : 17 روز

  قیمت: 1/700/000/000 تومان