مزایده خودرو

تماس با ما

ما در این وبسایت جدیدترین آگهی های مزایده خودرو روزانه و هفتگی جمعاوری می کنیم. این آگهی ها را بر اساس استان برگزار کننده، آرگان برگزار کننده و اطلاعات بیشتر درباره مزایده آن خودرو دسته بندی می کنیم و در اختیار کاربران گرافی قرار می دهد.

شماره واتساپ پشتیبانی: 09396418266

ایمیل: info@carmozayede.com