آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده تیبا سال 1399

کد مزایده : 100827
متن مزایده

یک دستگاه خودری  سواری تیبا  (توقیف شده در پارکینگ بهار ) به  شماره شاسی : NAS811100L5703381  و  شماره موتور : M15/8975339  به رنگ  سفید  روغنی و مدل : 1399  و به شماره پلاک انتظامی ایران  12 -221  ج  21

کارشناسی خودرو

با توجه به  وضعیت خودرو( توقیف در پارکینگ  و عدم دسترسی به سوئیچ خودرو) امکان تست و معاینه فنی و مکانیکی خودرو به منظور بررسی وضعیت موتور ؛ گیربکس و سیستم تعلیق و جلوبندی و … مقدور نگردید که موارد متناسب با مدل لحاظ می گردد.خودرو فاقد آثار تصادف و یا اسیب دیدگی ظاهری بدنه  ، با عنایت به بازدید صورت گرفته و نظر به مدل خودرو ، وضعیت اتاق مطلوب می باشد.  تودوزی و  تزئینات ،  صندلی های و وضعیت روکش آنها مناسب ، وضعیت رو درب ها و داشبور مطلوب ،  رینگ ها معمولی فولادی ،  عمر  لاستیک ها  با عنایت به  تاریخ تولید لاستیک ها ( هفته چهل و سوم  سال 2019 )  و وضعیت شاخص آج لاستیک ها  ( جلو 60 درصد و عقب 60 درصد  اعلام می گردد ) با عنایت به مشخصات مذکور و بالحاظ مدل وشرط وضعیت فنی فعلی موتور: گیربکس و … متناسب با مدل خودرو ارزش خودرو مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ  2.600.000.000  ریال ، معادل دویست و شصت میلیون تومان برآورد و به فروش می رسد. 

جزئیات مزایده تیبا سال 1399

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. چنانچه طالبین به خرید قصد بازدید از مال یا اموال موضوع مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به اجرا ی احکام مدنی مشهد واقع در بلوار مدرس ، مدرس 6  مراجعه تا با درخواست ایشان نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.. هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ضمنا  برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضائیه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضائیه) مراجعه نموده و یا با شماره 1456 تماس حاصل نمایند.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 260/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/07 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه