سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو برلیانس H330AT ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1396

کد مزایده : 98899
شهر: زاهدان
متن مزایده

یکدستگاه خودرو سواری برلیانس H330AT به شماره انتظامی ایران 85 – 982 ج 97

کارشناسی خودرو

كارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :یکدستگاه سواری برلیانس H330AT مدل 1396 ، 4 سیلندر به رنگ سفید روغنی با شماره شاسی 1025232شماره موتور 018955 وضعیت اتاق و بدنه: درب عقب راست تصادفی درب عقب و گلگیر عقب چپ جزئی تصادفی ، موتور : خاموش ، گیربکس دنده ای ، شیشه ها سالم ، سپرها: جلو شکسته ، دیفرانسیل سالم ، صندلی و جلو داشبورد : در حد مدل ، جلو پنجره : دارد ، لاستیک ها جمعا 80% ، چراغها : دارد ، آیینه و برف پاک کن : دارد ، که ارزش آن برابر با 5/700/000/000 ريال (پنج میلیارد و هفتصد میلیون ريال ) مي باشد

جزئیات مزایده خودرو برلیانس H330AT ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1396

مزایده در روز سه شنبه مورخ 1403/02/25از ساعت 9 الي 12 ظهر از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد و مزايده از مبلغ مذکور شروع و به بالاترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كلاً نقدي است و طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت نمايند ، ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد ،


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 570/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/08
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/25 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه