آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

کد مزایده : 100694
متن مزایده

یک دستگاه خودرو ، سیستم : ب ام و ، تیپ : 530XI ، کاربری : سواری ، شماره شاسی : WBANF71047CN53168 ، شماره موتور : 04976225 ، رنگ : سفید – سفید – روغنی ، سال تولید : 2007 ، به شماره انتظامی ایران 55 – 962 س 44

کارشناسی خودرو

طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 15896 مورخ 1402/10/27 توصیف خودرو عبارت است از اینکه : سپر عقب خط و خش دارد ، باطری دشارژ بود و موتور روشن نشد و کیلومتر کارکرد مشخص نگردید ، هلالی گلگیر عقب و گوشه سپر عقب چپ سائیدگی دارد ، سپر جلو راست و چپ سائیدگی دارد ، گلگیر عقب راست خراشیدگی و فرورفتگی دارد ، لاستیک های عقب خوب و جلو 60% می باشد ، درب عقب راست و چپ و درب جلو چپ خط و خش دارد ، گلگیر جلو هر دو و درب موتور سائیدگی و خط و خش دارد ، جلو داشبورد و تزئینات در حد مدل می باشد و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 17/000/000/000 ریال (هفده میلیارد ریال) ارزیابی شده

جزئیات مزایده خودرو ب ام و ، تیپ : 530XI – مدل 2007

در روز شنبه مورخ 1403/03/19 از ساعت 9 الی 12 در محل سالن مزایده اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه ولیعصر ، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک 919 ، ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 17/000/000/000 ریال (هفده میلیارد ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1/700/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو مزدا وانت ، کاربری: سواری ، پلاک: 66 ق 617 ایران 13

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده کوییک ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید – پلاک: 19 ه 433 ایران 10

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو تویوتا هایلوکس پلاک: 89 ج 438 ایران 75 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا – پلاک: 37 ط 847 ایران 64

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار