سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو تاکسی پژو تیپ 405GLXI مدل 1390 رنگ زرد

کد مزایده : 98258
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی تاکسی پژو تیپ 405GLXI به رنگ اصلی زرد و رنگ فرعی زرد خورشيدي با نوار شطرنجي مشکي – روغنی به شماره موتور 12490162471 و شماره شاسي NAAM11CA7BK263066 به شماره انتظامی 741 ت 23 – ايران 15 و مدل 1390

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری لاستیکهای جلو و عقب مستهلک ،سپر جلو شکسته،شبکه شکسته،چراغ راهنمای جلو چپ شکسته ، درب جلو چپ نیاز به رنگ آمیزی دارد،گلگیر جلو راست و گلگیر جلو چپ تصادفی بازسازی نشده ،سپر عقب شکسته،درب عقب راست نیاز به رنگ آمیزی دارد،زه درب جلو راست نیاز به تعویض دارد ، باطری خودرو خوابیده و امکان روشن نمودن و بازدید فنی مقدور نگردید و خودرو تا تاريخ 1402/07/19 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/9016/1401/2067 نزدشرکت بيمه دانا میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده خودرو تاکسی پژو تیپ 405GLXI مدل 1390 رنگ زرد

مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1403/02/12 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود . درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 120/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/26
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه