مزایده خودرو

مزایده خودرو تیبا 2 رنگ سفید مدل 1400

کد مزایده : 96506
متن مزایده

 

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 140102175

ششدانگ يك دستگاه خودرو ، سیستم : سايپا ، تیپ : تیبا2 ، کاربری : هاچ بک ، مدل : 1400 ، رنگ : سفید – سفید – روغنی ، شماره شاسی : NAS821100M1018390 ، شماره موتور : M15/9420190 به شماره انتظامی ایران 12 – 454 ق 41 که به علت عدم پرداخت مهریه به تعداد (114) یکصد و چهارده قطعه سكه طلای یک بهار آزادي موضوع سند ازدواج شماره 14332 مورخ 1393/05/07 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 20 مشهد مقدس استان خراسان رضوی منجر به صدور اجرائيه و تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140103651 در واحد اجرای اسناد رسمی مشهد گردیده که نیابتاً جهت وصول تعداد (114) یکصد و چهارده قطعه سكه طلای یک بهار آزادي به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی 140102175 تشکیل و برابر نامه شماره 1401031601017964 مورخ 1401/12/24 مرکز شماره گذاری پلیس راهورناجا خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 1402031601020524 مورخ 1402/02/11 مرکز شماره گذاری پلیس راهورناجا و برابر درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 16912 مورخ 1402/11/15 خودروی مذکور  متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 9108 مورخ 1402/06/26 توصیف خودرو عبارت است از اینکه : سیستم تهویه دستی ، گیربکس معمولی (دستی) ، رادیو پخش فابریک کارخانه دارد ، ترمز خودرو مجهز به سیستم ABS می باشد ، دو عدد ایربگ جلو دارد ، زاپاس ، جک و آچار چرخ دارد ، لاستیک های خودرو نیمه فرسوده می باشند ، سامانه های برق ، انتقال قدرت و جلوبندی در حد مدل و نو می باشند.

کیلومتر پیمایش 0 کیلومتر می باشد و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/100/000/000 ریال (سه میلیارد و یکصد میلیون ریال) ارزیابی شده که برابر درخواست وکیل بستانکار وارده به شماره 16912 مورخ 1402/11/15 خودروی مذکور دارای بیمه نامه می باشد و در روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 از ساعت 9 الی 12 از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 3/100/000/000 ریال (سه میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد . این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت

آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است . ضمناً خریداران می بایست 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق pcpos و 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق سیستم بانکی به حساب سپرده ثبت اقدام نمایند.

تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت : 1402/11/15

رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران – مریم اعزازی

 

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/15
قیمت: 310/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/15
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/29
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.