آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو تیبا 231 ، سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 90

کد مزایده : 94888
استان:
متن مزایده

یک دستگاه اتومبيل سواری تیبا 231 سفیدرنگ به پلاک 192و67-63 مدل 1390 شماره موتور 8022303 و شماره شاسی s5810090020249فاقد بیمه می باشد طبق نظر كارشناس رسمي خودرو از ناحیه درب های جلو و عقب سمت راست زدگی و رنگ رفتگی دارد و در قسمت درب عقب چپ فرورفتگی دارد لاستیک ها دارای40درصد عاج می باشد و کلا وضعیت اجمالی خودرو متوسط می باشد و به مبلغ یک میلیاردو هفتصد میلیون ريال ارزيابي شده، مزايده از مبلغ فوق شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شد.

طالبین می توانند جهت شرکت در جلسه مزایده در تاریخ تعیین شده در محل فوق الذکر حاضر و در مزایده شرکت نمایند ومسئولیت هرگونه بدهی و هزینه نقل وانتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود و به مبلغ فوق حق حراج و حقوق دولتی اضافه میگرد برنده مزایده مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ مزایده نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ فروش به حساب صندوق ثبت اقدام نماینددر غیراینصورت مبلغ تودیعی قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 170/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/12
مهلت شرکت در مزایده: 1402/10/06 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه