آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو رنو کپچر رنگ مشکی

کد مزایده : 102195
متن مزایده

سواری رنو کپچر—برنگ مشکی سقف کرم—شماره موتور136386—شاسی551408—مدل 2017—بشماره انتظامی472ی71 ایران-11—2محور—4چرخ—بنزینی–

کارشناسی خودرو

3-    شرح وضعیت فعلی خودرو:

4-    وضعیت خودرو برابر وضعیت موجود در پارکینگ میباشد.از نظر فنی موتور روشن ودر لحظه بازدید بدون نقص فنی مشهود بود—اتاق سالم–استیکهای حدودا50%–چراغها وامپرها وشیشه ها و اپشنها سالم—تودوزی وتزیینات سالم—بیمه نامه نامعلوم—زیربندی اتاق نامعلوم—در صورت احراز شرایط ذیربط قابلیت شماره گذاری دارد.

5-    قیمت پایه کارشناسی:

6-    قیمت پایه کارشناسی با توجه بنوع ومدل وسیستم وشرح وضعیت فعلی خودرو وهمچنین با عنایت بوضعیت ناپایدار خرید وفروش خودروهای دست دوم ونوسانات ارز”بدون احتساب هزینه های جانبی قانونی “مبلغ:15/500/000/000 ریال معادل یک میلیاردو پانصدوپنجاه میلیون تومان تعیین میگردد.

جزئیات مزایده خودرو رنو کپچر رنگ مشکی

خودرو متعلق به علی یکتا مهر می باشد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی  با شماره حراج 3003106422000053 بتاریخ  1403/3/23 راس ساعت 8 صبح الی 11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بنشانی ذیل برگزار میگردد


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 1/550/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/23 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت پیکان پلاک: 32 ی 642 ایران 22

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو مزدا وانت ، کاربری: سواری ، پلاک: 66 ق 617 ایران 13

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده کوییک ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید – پلاک: 19 ه 433 ایران 10

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو تویوتا هایلوکس پلاک: 89 ج 438 ایران 75 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار