سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو سمند تیپ ال ایکس ، رنگ کرم

کد مزایده : 98061
شهر: تبریز
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سمند تیپ ال ایکس به رنگ اصلی کرم و رنگ فرعی بژ-متالیک به شماره موتور 12483091396 و شماره شاسي 83841970 به شماره انتظامی 284 ن 34 – ايران 15 و مدل 1383

کارشناسی خودرو

کارشناس رسمي دادگستری خودروی مذکور بدنه دارای رنگ، درب سمت جلو راست و گلگیر جلو سمت راست درب عقب آثار برخورد و فرورفتگی و رنگ رفتگی دارد .سقف خودرو آفتاب سوختگی دارد.شبکه جلوی رادیاتور شکستگی دارد .سینی فن ترک دارد . درب سمت چپ آثار فرورفتگی در چندین نقطه قابل رویت است و خودرو فاقد باطری سالم می باشد وضعیت لاستیکها در حد 50 درصد می باشد .گاز سوز دستی شده و دارای رینگ اسپورت پهن می باشد و خودرو تا تاريخ 1402/10/15 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1110/546550/401/000154 نزدشرکت بيمه پارسیان میباشد و ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیاردو پانصد و پنجاه میلیون ریال ارزيابي گرديده است

جزئیات مزایده خودرو سمند تیپ ال ایکس ، رنگ کرم

از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1403/02/04 از طریق مزایده به فروش می رسد و شرکت برای عموم آزاد است و مزایده حضوری بوده و در یک جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشانی فوق الذکر محل توقف خودرو مراجعه نمایند و مزايده از مبلغ ياد شده بالا شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار فروخته مي شود .

درغیر اینصورت چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور (10 درصد واریزی) قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شده و عملیات مزایده از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود . ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زايد بر مبلغ مزايده برعهده خريدار مي باشد و درصورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 آئين نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت مي باشد. لازم بذکر است چنانچه نسبت به مال مورد مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود بادریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار خواهد شد و مزایده تجدید نخواهد گردید .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 155/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/19
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/04 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه