آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

کد مزایده : 100696
متن مزایده

ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری سیستم سمند تیپ ایکس 7 ، مدل 1382 رنگ سبز (یشمی متالیک) به شماره انتظامی ایران 21-339 ب 66 ، تعداد چرخ 4 ، تعداد محور 2 ، تعداد سیلندر 4 ، نوع سوخت بنزین ، شماره شاسی 0082206503 و شماره موتور 32908207076

کارشناسی خودرو

طبق نظریه شماره1 مورخ 1403/02/10 کارشناس رسمی دادگستری: بدنه رنگ و خوردگی دارد. بیمه معتبر دارد، لاستیک ها متوسط است، سپرها خوردگی دارد ، تودوزی و داشبورد در حد مدل است، خودرو نیاز به سرویس کلی دارد، خودرو قابلیت استفاده را دارد . وضعیت موتور خاموش و وضعیت دستگاه انتقال نیرو در حد مدل و قابل بازسازی و شماره گذاری می باشد. قیمت پایه مزایده به مبلغ 1/400/000/000 ریال ( صد و چهل میلیون تومان ) ارزیابی شده،

جزئیات مزایده خودرو سمند تیپ ایکس 7 رنگ: سبز مدل: 1382

مزایده از مبلغ فوق شروع و بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند .ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 140/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/12 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو مزدا وانت ، کاربری: سواری ، پلاک: 66 ق 617 ایران 13

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده کوییک ، کاربری: سواری ، استان: تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پراید – پلاک: 19 ه 433 ایران 10

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو تویوتا هایلوکس پلاک: 89 ج 438 ایران 75 در استان تهران

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا – پلاک: 37 ط 847 ایران 64

  امروز

  مهلت شرکت در مزایده : 12 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار