آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سمند تیپ:Lxe17 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1395

کد مزایده : 102284
متن مزایده

خودرو به شماره پلاک :261م72ایران73 به شرح ذیل کارشناسی گردیده است.نوع:سواری                  سیستم:سمند       تیپ:Lxe17              مدل:1395 رنگ:سفید            شماره شاسی:  522180شماره موتور:0179346

کارشناسی خودرو

بابررسی ظاهری ازخودرو فوق ازناحیه اتاق -داشبورد-تودوزی داخلی کف دچارحریق گردیده واتاق خودرو تعویضی،جلوبندی ،برق کشی،مکانیکی نیاز به تعویض وتعمیرکامل قطعات دارد و وضعیت موتور ازتاریخ توقیف تاکنون موتورخودرو خاموش،لوازم مصرفی مستهلک ،موتورخودرو متحمل زیان وخسارت می باشد.

جزئیات مزایده خودرو سمند تیپ:Lxe17 ، رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1395

مزایده در مرحله اول بوده ومزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع بوده وبا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شدو 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی اعلامی از طرف این واحد اجرا واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد. تاریخ و محل انجام مزایده روزسه شنبه 1403.03.22 ساعت8الی 11 با شماره حراج 3003107809000003 از طریق (سامانه تدارکات الکترونیک دولت “ستاد”) می باشد صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری کنگان می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده در این دادگاه حاضر و با هماهنگی نسبت به بازدید از وسایل مورد نظر اقدام نمایند. پرداخت قیمت و انتقال آن به خریدار و سایر موارد وفق مقررات خواهد بود.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: تماس با مزایده گذار
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/22 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده وانت زامیاد ، مدل: 1385 ، استان: بوشهر ، کاربری: سواری

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 135,000,000 تومان

 • مزایده پژو پارس، کاربری: سواری ، رنگ: بژ متالیک ، مدل: 1390

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی در استان: بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس آی در استان: بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو سمندLXFF7CNG در استان: بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده خودرو وانت مزدا 2000 در استان بوشهر

  مزایده خودرو وانت مزدا 2000 در استان بوشهر

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار