مزایده خودرو

مزایده خودرو سمند سفید مدل 1396

کد مزایده : 96637
متن مزایده

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 140200585موضوع سند نکاحیه تعداد 114قطعه سکه تمام بهار آزادی که پس از تسعیر سکه به مبلغ32376000000ریال به اضافه حقوق اجرایی موضوع لازم الاجراء به مبلغ 161880000به صندوق دولت بدهکار می باشدکه در قبال قسمتی از طلب بستانکار خودروی سواری سمند تیپ LXXU7به شماره موتورKVINIRFC961V1TT1531481120716 124 شماره شاسی NAAC91CE3HF153148به شماره انتظامی ایران 21 349د36رنگ سفید روغنی مدل 1396بازداشت و توسط کارشناس به مبلغ 3400000000ريال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته و لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ای که در روز دوشنبه مورخه 1402/12/7از ساعت 9الی 12ظهر برگزار می گردد بفروش می رسد.

مزایده از مبلغ 3/400/000/000ریال بهای ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شدمشخصات فنی خودرو :خودرو دوگانه سوز بوده ودرب جلو چپ ورکاب انتهای گیلگیر جلو چپ سابقه تصادف دارد و مرمت نشده است کیربکس و دیفرانسیل خوب میباشد و لاستیکها 60%میباشد و دارای بیمه شخص ثالث میباشد. کلیه هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد این آگهی در یک نوبت بتاریخ ذیل متشر خواهد گردید. ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ قابل استرداد نبوده به حساب خزانه واریز خواهد شد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 340/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/07
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.