آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری رانا تیپ 5 مدل 1402

کد مزایده : 102732
متن مزایده

خودروسواری رانا تیپ 5 شماره انتظامی 426ص79ایران50  مدل 1402 رنگ سفید  شماره موتور 0103815  شماره شاسی 401178

کارشناسی خودرو

وضعیت خودرو هنگام بازدید  طبق قبض به شماره 942449653  مورخ 12/4/1402 در توقیف ایران خودرو می باشد .امکان بازدید  میسر نگردید لذا با عنایت  به این موضوع  که خودرو  صفر  قبل  از تحویل  به خوانده با حضورضابط  دادگستری  توقیف  گردیده . از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ 5.100.000.000ریال معادل پانصد وده میلیون تومان ارزیابی وتعیین گردیده است.

جزئیات مزایده خودرو سواری رانا تیپ 5 مدل 1402

بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روزسه شنبه  مورخ 22/3/1403  ازساعت8 تا 12 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی سایت ستاد ایران زیر سامانه مزایده های قوه قضائیه برگزار میگردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی حداکثر ظرف یک ماه  از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 510/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/12
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/22 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو سمند سال 93 در استان تهران

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • آگهی مزایده هاچ بک سیستم نیسان تیپ JUKE اسناد رسمی تهران

  - تهران

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 200/000/000 تومان

 • فراخوان مزایده واگذاری تعدادی از 20 دستگاه خودرو ون

  فراخوان مزایده واگذاری تعدادی از 20 دستگاه خودرو ون

  مهلت شرکت در مزایده : 3 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پژو 206 آریان مدل 1386

  مهلت شرکت در مزایده : 18 روز

  قیمت: 280,000,000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس به مدل 1394

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار

 • مزایده دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1380

  مزایده دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1380

  مهلت شرکت در مزایده : اگهی منقضی شده

  قیمت: تماس با مزایده گذار