مزایده خودرو

مزایده خودرو سواری هاچ بک سیستم سايپا تیپ Quik-mt مدل 99

کد مزایده : 94918
متن مزایده

یکدستگاه اتومبیل سواری هاچ بک سیستم سايپا تیپ Quik-mt به شماره انتظامي99-638ل44 مدل 1399 نوع رنگ روغني رنگ اصلي سفيد رنگ فرعي سفيد مشکي به شماره شاسی NAPX212AAL1003517 شماره موتور M159026938 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی خودرو مورد وثيقه عبارت است از: وسيله تصادف ندارد لاستيکها حدود 50 درصد کارايي دارند سوئيچ در دسترس بود و خودرو روشن شد نقصي در موتور ديده نشد وضعيت داخل اطاق نشان ميدهد درست از آن استفاده نشده است .

در مجموع اتومبيل نسبت به مدل آن استهلاک متعارف دارد و به مبلغ 2/200/000/000 ريال(دو ميليارد و دويست ميليون ريال) ارزیابی شده است مزایده از مبلغ 2/200/000/000 ريال(دو ميليارد و دويست ميليون ريال) شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست جهت شرکت در مزايده به دليل سيستم بانک مرکزي براي تاييد وجود واريزي موارد ذيل رعايت گردد: 1- پرداخت از طريق pc pos ، 48 ساعت قبل از شروع وقت مزایده2- پرداخت از طريق سيستم بانکي 72 ساعت اداري قبل از شروع مزايده. همچنين استرداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجرا ميباشد.

همچنين اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. ضمناَ بدهی های مربوطه ، عوارض و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و … خواهد بود.

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/09/27
قیمت: 220/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/09/13
تاریخ پایان مزایده: 1402/09/27
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.