سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید مدل 80

کد مزایده : 98673
شهر: خوی
متن مزایده

يك دستگاه اتومبيل پراید بشماره انتظامی ایران 37 – 381 م 94 مدل جی تی ایکس مدل 80 به رنگ سفید روغنی بشماره موتور 00224554و بشماره شاسی s1412280696724

کارشناسی خودرو

گزارش کارشناس دارای بیمه شخص ثالث تا تاریخ 1402/12/29 می باشد . خودرو مذکور دوگانه سوز غیرکارخانه می باشد و خودرو دور رنگ و شیشه ها و چراغ ها و برف پاک کن ها سالم و آماده بکار می باشد لاستیک های جلو در حد 50 درصد و عقب 40 درصد دارای عاج می باشند. خودرو متعلق به آقای حامد نادرعلی بوده و در قبال 614 قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح جدید مورد بازداشت می باشد كه طبق نظر كارشناس رسمي خودرو مذکور به مبلغ 600/000/000 ريال ارزيابي شده.

جزئیات مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید مدل 80

مزایده خودرو مذکور از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده خودرو بشماره انتظامی 381م94-37 ایران از مبلغ ششصد میلیون ریال( 600/000/000 ریال ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده و مزایده تجدید خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت بدهی ها در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز کلیه هزینه های شهرداری و دارائی و حق مزایده علاوه بر مبلغ مورد مزایده متعلق به خریدار می باشد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 60/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/02
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/16 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه