آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو سواری پراید مدل 1389

کد مزایده : 100813
متن مزایده

200538 یکدستگاه سواری پراید به شماره پلاک 74 -691 ب 47 مدل 89

کارشناسی خودرو

طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/150/000/000ریال (معادل یکصدو پانزده میلیون تومان ) ارزیابی شده

جزئیات مزایده خودرو سواری پراید مدل 1389

مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 1403/03/13روزیکشنبه در اداره ثبت اسناد و املاک چناران واقع در انتهای خیابان بهشتی 2 جنب دادگستری چناران با مشخصات ذیل واقع در پارکینگ حمایت 2 شهرستان چناران از طریق مزایده به فروش می رسد. لاستیک های جلو وعقب 30 درصد- وضعیت بیمه ثالث نا مشخص- کارکرد نا مشخص-صندلی ها فرسوده- بدنه رنگ دار-نیاز به سرویس و راه اندازی دارد- شیشه جلو شکسته است – به علت نبودن سوئیچ تست فنی انجام نشد و ارزیابی برمبنی سلامت ظاهری خودرو انجام گرفت.(ضمنا” هرگونه ایراد فنی خودرو مورد مزایده و سایر موارد بر عهده این اجراء نمیباشد ) مزایده از مبلغ 1/150/000/000ریال (معادل یکصدو پانزده میلیون تومان )شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد و شرکت در مزایده منوط به واریز 10% از قیمت پایه بحساب سپرده می باشد و در صورتی که ظرف مدت 5 روز مانده فروش بحساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد .


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 115/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/01
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه