مزایده خودرو

مزایده دستگاه خودرو ال نود ، مدل: 1388 ، رنگ: قرمز ، کاربری: سواری در استان گیلان-رشت

کد مزایده : 96643
متن مزایده

 

آگهی مزایده اتومبیل (مال منقول ذمه ای)140201675

 

مشخصات :خودروی مذکور یکدستگاه ال 90 مدل 1388 برنگ قرمز بنزینی به شماره موتور 085505 شماره شاسی 1057768 که سپرجلوسمت راست خوردگی دارد وسقف خودرو افتاب سوختگی دارددارای 4حلقه لاستیک که 50درصد کارایی دارند.دوعددبرف پاک کن سالم ودوعدداینه بغل سالم واینه داخل خودرومنصوب بوده است.

طبق نظريه كارشناس رسمي در تاریخ 1402/08/29خودروی مذکوربامشخصات فوق الذکر به مبلغ 2/900/000/000 ريال ارزيابي گردیدوبهای ان قطعیت یافته است که بعلت عدم پرداخت بدهی ازساعت 9صبح الی 12ظهر روزدوشنبه مورخ 1402/12/07 ازطریق مزایده به فروش میرسد .مزایده ازمبلغ پایه ارزیابی 2/900/000/000ریال شروع وبه بالاترین مبلغ پیشنهادی نقدا فروخته میشودونیمعشروحق مزایده نقداوصول خواهدشد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی اعلام گردد ،مزایده روز بعدازتعطیلی درهمان ساعت وهمان مکان مقرربرگزار خواهدشد.شرکت درجلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسی وحضورخریدار یانماینده قانونی ان درجلسه مزایده می باشد.

و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش راظرف مدت 5روز ازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استردادنبوده وبه حساب خزانه دولت واریزخواهدشد.ودراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبار ساقط ومورد مزایده وفق مقرراتبامبلغ پایه به بستانکار واگذارمی گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 290/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/07
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.