مزایده خودرو

مزایده خودرو سواری پراید نقره ای مدل 1387

کد مزایده : 96641
متن مزایده

 

به موجب پرونده اجرائي كلاسه 140201576يك دستگاه خودرو سواری پراید به رنگ نقره ای به شماره انتظامی 87- 764 ص 68 مدل 1387 و شماره شاسی 1412287783722 S طبق نظريه مورخ 1402/10/20 كارشناسان رسمي خودرو ، وضعیت لاستیکهای جلو در حد 50 درصد و لاستيک های عقب 20 درصد ، چراغها سالم و شیشه جلو شکسته ، سپر جلو شکسته ، وضعیت تودوزی ضعیف ، وضعیت بدنه خودرو کیلر سوز و آثار رنگ و بازسازی و خط و خش و فاقد زه دربها و گلگیر عقب چپ نیاز به صافکاری و رنگ دارد ، وسیله نقلیه به مبلغ 850/000/000 ريال( هشتصد و پنجاه ميليون ريال ) ارزیابی گردیده است مزایده خودرو مذکور ، از ساعت 9 الي 12روزسه شنبه تاریخ 1402/12/08 از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 850/000/000 ريال( هشتصد و پنجاه ميليون ريال ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود .

كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده ، به عهده برنده مزایده می باشد . برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع نمايد و در صورتي که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزايده تجديد مي گردد. چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، آگهی مزایده تجدید خواهد شد .مورد مزایده برابر اعلام بستانکار به شماره نامه وارده 140285656034000275- 1402/11/11 فاقد پوشش بيمه اي مي باشد .

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/22
قیمت: 85/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/22
تاریخ پایان مزایده: 1402/12/08
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.