سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو سواری پژو GLX 405 ، مدل 1386 کاربری سواری ، مدل 1386 رنگ مشکی

کد مزایده : 98286
شهر: نقده
متن مزایده

یک دستگاه خودرو پژو GLX 405 به شماره 362 ص 76 – ایران 27

کارشناسی خودرو

خودروي مذکور به رنگ مشکی دوگانه سوز و مدل 1386 می باشدخودرو به صورت تمام رنگ بوده و در بدنه آثار خط و خش و آفتاب سوختگی مشهود می باشد وضعیت لاستیک ها مناسب و بالای 70 % می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و پانصدو پنجاه میلیون ريال ( 1/550/000/000 ريال ) ارزیابی و قطعی شده است

جزئیات مزایده خودرو سواری پژو GLX 405 ، مدل 1386 کاربری سواری ، مدل 1386 رنگ مشکی

مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ پایه مبلغ یک میلیارد و پانصدو پنجاه میلیون ريال ( 1/550/000/000 ريال ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد . نکته : شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 155/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/27
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/10 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه