مزایده خودرو

مزایده خودرو هاچ بک در استان تهران مدل 1400

کد مزایده : 96389
متن مزایده

 

ششدانگ يك دستگاه خودرو ، سیستم : سايپا ، تیپ : QUIK R ، کاربری : سواری ، زیرکاربری : هاچ بک ، مدل : 1400 ، رنگ : سفید – سفید قرمز – روغنی ، شماره شاسی : NAPX212AAM1057475 ، شماره موتور : M159257160 به شماره انتظامی ایران 50 – 323 ق 27 که به علت عدم پرداخت مهریه به تعداد (250) دویست و پنجاه قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جدید موضوع سند ازدواج شماره 373 مورخ 1386/05/12 منجر به صدور اجرائيه و تشکیل پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140200505 در واحد اجرای اسناد رسمی گردیده که نیابتاً جهت وصول تعداد (250) دویست و پنجاه قطعه سكه طلای یک بهار آزادي طرح جدید به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی 140201207 تشکیل و برابر نامه شماره 4513/9/2058 مورخ 1402/03/30 مرکز شماره گذاری پلیس راهور غرب تهران خودروی مذکور بازداشت شده است.

برابر نامه شماره 4513/9/2152 مورخ 1402/04/03 مرکز شماره گذاری پلیس راهور غرب تهران و به موجب قبض پارکینگ به شماره 4020248644 در تاریخ 1402/04/06 متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 16465 مورخ 1402/11/09 توصیف خودرو عبارت است از اینکه : وضعیت بدنه سالم است ، وضعیت موتور سالم در حد مدل است ، وضعیت دستگاه انتقال نیرو سالم است و لاستیک ها 85% می باشد و ارزش خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/900/000/000 ریال (دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 12546 مورخ 1402/08/24 خودروی مذکور فاقد بیمه نامه می باشد و در روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 از ساعت 9 الی 12 در محل سالن مزایده از طریق مزایده بفروش میرسد.

مزایده از مبلغ 2/900/000/000 ریال (دو میلیارد و نهصد میلیون ریال) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند . ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد . این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی است . ضمناً خریداران می بایست 48 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق pcpos و 72 ساعت اداری قبل از شروع مزایده نسبت به پرداخت 10 (ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی از طریق سیستم بانکی به حساب سپرده ثبت اقدام نمایند.

 

 


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
تاریخ برگذاری مزایده: 1402/11/29
قیمت: 290/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1402/11/14
تاریخ پایان مزایده: 1402/11/29
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده
پاسخ به سوالت متداول درباره مزایده ها

چطور از آدرس محل مزایده مطلع شوم؟

با خرید اشتراک در این سایت، آدرس مزایدات خودرو برای شما به نمایش گذشته می شود و میتوانید در زمان اعلام شده به آدرس برگزاری مزایده جهت بازدید و ثبت نام خودرو مراجعه نمایید.

در این سایت با خرید اشتراک، به تمام مزایدات کشور که در این سایت قرار میگیرد دسترسی پیدا خواهید کرد.

خرید اشتراک چه مزیتی دارد؟

با تهیه اشتراک می توانید اطلاعات آدرس و تاریخ مزایدات تمام استان ها را مشاهده کنید و در مزایده خودرویی که مدنظرتون هست شرکت نمایید. همچنین این سایت به صورت روزانه و هفتگی با آگهی های جدید کشور بروز می شود و شما تا زمان اشتراک خود به آگهی های جدید دسترسی خواهید داشت.

همچنین در این سایت طبق دسته بندی استان ها آگهی ها قرار میگیرد و می توانید تنها مزایدات خودرو استان مدنظر خود را چک کنید.

دلیل ارزانی خودرو ها در مزایده چیست؟

طبق قانون خودرو هایی که به مزایده گذاشته میشود باید از طرف دولت کارشناسی شود و این کارشناسی منطقی و صحیح میباشد و با قیمت بازار تفاوت زیادی دارد. در واقع شما در مزایده اگر برنده شوید می توانید یک خودرو کارشناسی شده را به قیمت مناسب همان خودرو خریداری کنید.