آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو وانت دوکابین مزدا در استان آذربایجان غربی مدل 1385

کد مزایده : 102258
متن مزایده


پلاک 622 الف 13 سیستم مزدا نوع خودرو: وانت دو کابین
مدل 1385 ودیعه شرکت در مزایده 100.000.000 ریال

برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 10/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/09
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/19 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه