آگهی های مزایده خودرو منتشر شده این هفته: 400+
اشتراک

مزایده خودرو وانت پیکان تیپ:OHV 1600 به رنگ سفید مدل 1386

کد مزایده : 101499
متن مزایده

یک دستگاه وانت پیکان تیپ:OHV  1600  مدل 1386 رنگ سفید نوع سوخت:بنزین گاز دوگانه  CNG شماره پلاک ایران 69-876 ب 65 شماره شاسی 31629594 شماره موتور 11486029908

کارشناسی خودرو

، وضعیت ظاهری و فنی خودرو،اتاق(بدنه) وضعیت اتاق بار عقب دارای پوسیدگی داخل اتاق فرورفتگی کامل و پریدگی،فاقد چراغ خطر عقب راست،خوردگی و رنگ پریدگی گلگیر جلو راست و چپ،پوسیدگی پای رکاب زیر،تعویض سقف،ترک شیشه و…،میزان خلافی 7/032/000 ریال ،اعتبار بیمه نامه شخص ثالث درمورخه 1402/09/01 پایان یافته است.علی هذا با در نظر گرفتن وضعیت ظاهری خودرو و مدل ان به لحاظ پوسیدگی و رنگ پریدگی قیمت واقعی خودرو در بازار مبلغ 800/000/000 ریال ارزش گذاری می شود.با توجه به اینکه موتور دست کوب بوده و باید تعویض گردد هزینه تعویض بلوک با اجرت و هزینه های جانبی آن 220/000/000 ریال از قیمت خودرو کسر و همچنین با توجه به میزان خلافی و اتمام بیمه نامه شخص ثالث در مورخه 1402/09/01 و هزینه های پارکینگ مبلغ 40/000/000 ریال کسر می گردد.

جزئیات مزایده خودرو وانت پیکان تیپ:OHV 1600 به رنگ سفید مدل 1386

علیهذا با توجه به کسر هزینه های تعویض بلوک سیلندر و میزان خلافی و بیمه نامه شخص ثالث ارزش پایه خودرو به مبلغ 540/000/000 ریال ارزیابی می گردد.مقرر گردید خودرو موصوف در مورخه  1403/03/21 ساعت 9  از طریق مزایده در محل دادگستری آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت پس از کسر هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 54/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/03/06
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/21 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • آگهی مزایده خودرو سمند LXEF7CNG مدل 1396

  مهلت شرکت در مزایده : 9 روز

  قیمت: 390/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید تیپ: جی تی ایکس آی ، رنگ سبز زیتونی

  مزایده خودرو پراید تیپ: جی تی ایکس آی ، رنگ سبز زیتونی

  مهلت شرکت در مزایده : 13 روز

  قیمت: 150/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1392 رنگ خودرو سفید

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 300/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو پراید 141 ، مدل: 1382 در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 5 روز

  قیمت: 71/000/000 تومان

 • مزایده دستگاه خودرو سمند ، رنگ خودرو: نقره ای ، مدل: 1388 در استان گلستان

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 165/000/000 تومان