سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

فروش و مزایده خودرو سواری پرايد 132 مدل 1390 به رنگ نقره اي

کد مزایده : 99306
شهر: اصفهان
متن مزایده

خودرو سواری پرايد 132 مدل 1390 به رنگ نقره اي به شماره انتظامي ايران 67-688 م 23 به شماره موتور 4479695 و شماره شاسي s5420090085405

کارشناسی خودرو

که وضعیت ظاهری خودرو مذکور بدین شرح می باشد : درب موتور تعويض شده است سيني جلو آثار ضربه و تصادف دارد درب صندوق عقب آثار ضربه و زنگ زدگي دارد بدنه سمت راست و چپ آثار خراشيدگي دارد سپرجلو و عقب آثار شکستگي دارد.

برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ مزبور به مبلغ 1/800/000/000 ریال يک ميليارد و هشتصد ميليون ريال ) ارزیابی گردیده

جزئیات مزایده خودرو پرايد 132 مدل 1390

از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1403/03/05 از مبلغ ارزیابی آغاز و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. شرکت در مزايده اعم از بستانکار و ثالث منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسي به حساب سپرده ثبت مي باشد برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع؛ در غير اينصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي گردد.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 180/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1403/02/17
مهلت شرکت در مزایده: 1403/03/08 (6 روز)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه

 • مزایده خودرو وانت مزدا در استان اصفهان مدل 1364

  مزایده خودرو وانت مزدا در استان اصفهان مدل 1364

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: 56/000/000 تومان

 • مزایده تیبا 2 : رنگ: سفید ، کاربری: سواری ، مدل: 1394

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 210/000/000 تومان

 • مزایده خودرو پراید ، رنگ #خاکستری

  مهلت شرکت در مزایده : 11 روز

  قیمت: 120/000/000 تومان

 • مزایده سمند : کاربری: سواری ، مدل: 1398 در استان اصفهان

  مهلت شرکت در مزایده : 6 روز

  قیمت: تماس با مزایده گذار