سال ۱۴۰۳، سال "«جهش تولید با مشارکت مردم»"
اشتراک

مزایده خودرو پراید، تیپ: SX131 مدل 1390

کد مزایده : 98375
شهر: میانه
متن مزایده

خودروی سواری پراید، تیپ: SX131، به رنگ سفید، مدل 1390، به شماره پلاک انتظامی 974 د 93 ایران 25، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: چهار نفر، تعداد محور: دو، تعداد سیلندر: چهار، میزان خلافی خودرو: 1/725/000 ريال، شماره شاسی: S341229094043

کارشناسی خودرو

شش‌دانگ خودروی سواری پراید، تیپ: SX131، به رنگ سفید، مدل 1390، به شماره پلاک انتظامی 974 د 93 ایران 25، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت چهار نفر، تعداد محور دو، تعداد سیلندر: چهار، میزان خلافی خودرو: 1/725/000 ريال، شماره شاسی: S3412290940431 که برابر نظریه‌ مورخ 1402/12/24 کارشناس رسمی دادگستری و صورت‌ مجلس‌ بازداشت اموال منقول مورخ 1402/12/23 به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی و قیمت‌گذاری گردیده است..

جزئیات مزایده خودرو پراید، تیپ: SX131 مدل 1390

جلسه مزایده از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر روز پنج‌شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال یک هزارو چهارصد و سه  شروع می‌شود. مزایده مال منقول موصوف (خودروی فوق) از مبلغ پایه کارشناسی یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریداران فروخته خواهد شد. مزایده به صورت حضوری و فروش نیز کلاً به صورت نقدی می‌باشد. حق الاجرا و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.


برای مشاهده آدرس و اطلاعات شرکت در مزایده، اشتراک تهیه نمایید.

آدرس برگذاری مزایده : نمایش آدرس و جزئیات
قیمت: 180/000/000 تومان
تاریخ شروع مزایده: 1401/01/28
مهلت شرکت در مزایده: 1403/02/13 (اگهی منقضی شده)
آدرس محل برگذاری مزایده
پس از خرید اشتراک نام و محل برگذاری مزایده نمایش داده می شود .
خرید اشتراک و مشاهده جزئیات مزایده

مزایده های مشابه